Zdalna wysyłka SMS przez HTTPS XML API

SerwerSMS.pl to narzędzie, które umożliwia wysyłanie, powiadomień, wiadomości oraz dokonywanie innych marketingowych czynności w sposób zdalny, bez konieczności logowania się do Panelu Klienta. Komunikacja następuje z wykorzystaniem protokołu HTTPS i polega na wywołaniu określonego adresu URL, a następnie przetworzeniu otrzymanego dokumentu XML. W tym celu stworzony został zestaw instrukcji do komunikacji z platformą SerwerSMS.pl.

Pliki do pobrania

 • Dokumentacja HTTPS XML API obsługi SerwerSMS.pl
 • Klient napisany w PHP lub Java ułatwiający integrację.
 • Biblioteka wspomagająca tworzenie formularza dodawania numerów telefonów do Kontaktów w Panelu Klienta. Skrypt bazuje na interfejsie HTTPS XML API i napisany jest w języku PHP. Paczka zawiera dokumentację oraz gotowe przykłady, które po konfiguracji można umieścić bezpośrednio na swojej stronie internetowej.

Kilka przykładowych akcji możliwych w komunikacji zdalnej HTTPS XML API

 • Wysyłka standardowych wiadomości SMS (o jednakowej treści);
 • Wysyłka spersonalizowanych wiadomości SMS;
 • Pobranie pełnego raportu: daty, ID wiadomości oraz numer telefonu;
 • Pobieranie odpowiedzi SMS z filtrowaniem według daty oraz numeru telefonu;
 • Pobierania wiadomości przychodzących z usług Numer Dostępowy, Numer Dostępowy Indywidualny oraz Premium SMS;
 • Sprawdzenie stanu posiadanych wiadomości
 • Dodawanie listowanie oraz sprawdzanie stanu nazw nadawcy
 • Dodawanie, listowanie oraz usuwanie kontaktów oraz grup

SMPP API

Platforma SerwerSMS.pl udostepnia metodę komunikacji poprzez protokół SMPP (Short Message Peer-to-Peer). SMPP to protokół bazujący na poziomie komunikacji TCP/IP i służący do wymiany m.in. krótkich wiadomości tekstowych (SMS) pomiędzy dwoma systemami informatycznymi, najczęściej za pośrednictwem szyfrowanego kanału VPN.

Połączenie to jest dedykowane dla Abonentów którzy wysyłają duże ilości wiadomości lub dla takich którzy już mają obecnie zintegrowane własne oprogramowanie z użyciem protokołu SMPP, np. z innym dostawcą lub Operatorem GSM.

Więcej informacji

SMS przez FTP

„SMS przez FTP” to usługa polegająca na prostym wysyłaniu wiadomości z wykorzystaniem serwera FTP po stronie Klienta.

Aby zrealizować wysyłkę SMS-ów wystarczy przygotować plik (TXT lub CSV) zawierający dane niezbędne do przeprowadzenia dystrybucji i umieścić go na swoim serwerze FTP. SerwerSMS.pl łącząc się cyklicznie ze wskazanym serwerem sprawdzi, czy na serwerze pojawiły się nowe pliki do przetworzenia. System automatycznie zrealizuje wysyłkę krótkich wiadomości tekstowych w przypadku znalezienia nowych plików wiadomości na serwerze. Dzięki temu Klient oszczędza czas, ponieważ zmniejszeniu ulega Ilość wykonywanych operacji, które musi wykonać, aby zrealizować wysyłkę. Prowadzi kampanie SMS bez konieczności logowania się do Panelu Klienta, wczytywania kontaktów itp. Usługa „SMS przez FTP” , umożliwia przeprowadzenie wysyłki SMS-ów również ze stanowisk pozbawionych bezpośredniego dostępu do Internetu. Wystarczy podłączony lokalnie dysk FTP, aby jednym kliknięciem przekazać krótkie wiadomości tekstowe do wskazanych adresatów.

Więcej informacji

Email2SMS

Jedną z ciekawszych możliwości platformy SerwerSMS.pl jest funkcjonalność, polegająca na wysyłaniu wiadomości SMS za pośrednictwem wiadomości email.

Ta zupełnie bezpłatna usługa w każdym z pakietów pozwala np. na integrację kontaktów w jednym miejscu, w jednej książce adresowej, i prowadzenie korespondencji email oraz SMS z poziomu jednego programu, bez konieczności stosowania dodatkowych narzędzi. Poniżej dostępna jest szczegółowa dokumentacja wraz z przykładami tworzenia kluczy, dodawania adresów email do uprawnionych oraz sposób tworzenia wiadomości email.

Więcej informacji

SMS API

Wszystkie powyższe interfejsy, dostępne są w standardzie dla każdego użytkownika zainteresowanego uruchomieniem powiadomień w swoim systemie. Szczegółowe informacje na temat zdalnej komunikacji, znajdują się w dziale Integracje.

Dla programistów

Moduły i wtyczki SMS

W dziale integracje, w łatwy sposób możesz pobrać gotowe moduły do swojego oprogramowania i zintegrować swój system z Platformą SerwerSMS.pl. W tym dziale, znajdują się również instrukcje integracji w przypadku, gdy wykonanie standardowego modułu nie jest możliwe ze względu na charakter systemu zewnętrznego lub wymaga dodatkowych konfiguracji. Jeśli jakikolwiek moduł nie będzie dostępny skontaktuj się z nami, nasi programiści rozpoznają możliwości techniczne oraz wdrożą moduł dla Twojego systemu.

Integracje SMS